تجهیز پل‌های مکانیزه عابر پیاده در مشهد به سیستم مانیتورینگ

صمد مرفاوی:اول به خدا امید داریم سپس به وجدان داور/درباره استقلال حرفی نمی‌زنم
تاکنون ۱۷ پل عابر پیاده مکانیزه در نقاط مختلف شهر مشهد مجهز به سیستم مانیتورینگ شدند.

صمد مرفاوی:اول به خدا امید داریم سپس به وجدان داور/درباره استقلال حرفی نمی‌زنم

دانلود بیتالک