اعضای بدن جوان ۳۲ ساله به ۴ نفر زندگی دوباره داد

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 12شهریور 96
رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اهدای اعضای یک جوان 32 ساله در همدان 4 نفر را از مرگ حتمی نجات داد.

صفحه اول روزنامه های یکشنبه 12شهریور 96