قیمت آپارتمان‌های با عمر کمتر از ۱۰سال در مناطق مختلف تهران

صفحه اول روزنامه‌های شنبه ۳۰اردیبهشت۹۶
دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.

صفحه اول روزنامه‌های شنبه ۳۰اردیبهشت۹۶