ایرانیان مشمول سربازی خارج از کشور می‌توانند به ایران بیایند؟

صبح امروز خط راه آهن به همدان رسید
مهر نوشت: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: ۱۵ اردیبهشت آغاز پیش ثبت‌نام طرح جریمه غیبت سربازی است.

صبح امروز خط راه آهن به همدان رسید