چراغ سبز ستاره سوئدی به مدیران منچستر/ زلاتان: هیچ تیمی را بدون ماموریتی ناتمام رها نخواهم کرد

صادق ملکی: فضایی مثبت بین ایران و روسیه حاکم است
ستاره سوئدی شیاطین سرخ در خصوص تمدید با باشگاه چراغ سبز نشان داد.

صادق ملکی: فضایی مثبت بین ایران و روسیه حاکم است