جریمه بخشدار توسط مامور پلیس راه، موجب عصبانیت و حمله وی به این مامور شد!

شگفتی تیم‌های حاضر و نمایندگان FIVB از حضور پرشور تماشاگران اردبیلی
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: یکی از بخشداران این استان به علت سرعت غیرمجاز، توسط مامور وظیفه شناس پلیس راه جریمه می شود، ولی این بخشدار با حرکت دادن خودرو به سمت مامور، با وی برخورد کرده و از صحنه دور می شود.

شگفتی تیم‌های حاضر و نمایندگان FIVB از حضور پرشور تماشاگران اردبیلی