حرف نگران کننده‌ای که بوقچی‌ها به منصوریان گفتند

شکستن خط لوله اصلی انتقال و قطعی آب در همدان
اگر استقلال به تراکتور می‌باخت، جو استادیوم علیه منصوریان می‌شد.

شکستن خط لوله اصلی انتقال و قطعی آب در همدان