فیلم | مهم‌ترین نظرات مخالف و موافق گزینه وزارت کشور و اظهارات رحمانی‌فضلی

شهرداری تهران مجوزی برای تخریب خانه سپهبد امیراحمدی نداده است
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در نطق دفاعیه خود در صحن مجلس گفت: در این دوره انتخابات ریاست جمهوری در 140 شهرستان انتخابات مکانیزه انجام شد، این برای من ریسک بزرگی بود اما موفق شدیم.

شهرداری تهران مجوزی برای تخریب خانه سپهبد امیراحمدی نداده است