انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه آلبورگ دانمارک

شناسایی ۲۵۰۰ واحد صنفی راکد و نیمه فعال در آذربایجان‌غربی
تفاهم ‌نامه همکاری‌‌های تحقیقاتی و تبادل دانشجو و هیأت‌ علمی مابین دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک و دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان به امضاء رسید.

شناسایی ۲۵۰۰ واحد صنفی راکد و نیمه فعال در آذربایجان‌غربی