ادعای پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بزرگ‌ترین دروغ به فقراست

شروع محدودیت‌های ترافیکی سیزده‌بدر از ۵صبح/ افزایش ۱۶درصدی سفرها/ ترافیک در بازگشت از شمال
ایسنا به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خوشبختی جامعه در پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی نیست، نوشت: این کار نوعی دروغ بزرگ و بزرگ ترین دروغ به فقراست. ما اگر بتوانیم یک شغل را با کرامت به یک خانواده دهیم، آن زمان کار ما ارزشمند است.

شروع محدودیت‌های ترافیکی سیزده‌بدر از ۵صبح/ افزایش ۱۶درصدی سفرها/ ترافیک در بازگشت از شمال