کرمی: کسی که منافع ملی را در جهان امروز بیش از پیش ارتقا بخشد

شاخص‌ترین محصولات و سرویس‌های رونمایی شده گوگل در کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان I/O 2017
پاسخ جهانگیر کرمی پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل و اوراسیا به این سوال که ئیس جمهوری کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

شاخص‌ترین محصولات و سرویس‌های رونمایی شده گوگل در کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان I/O 2017