تمهیدات و اقدامات نوروزی فرودگاه‌های سراسر کشور

«سیزیف و کمدی مرگ» با ترجمه احمد شاملو اجرا می‌شود
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: پیش‌بینی می‌کنیم نوروز امسال ۳۰ هزار و ۵۰۰ سورتی پرواز و نیز بین سه میلیون و ۷۰۰ تا چهار میلیون مسافر را در کل فرودگاه‌های کشور پذیرا باشیم.

«سیزیف و کمدی مرگ» با ترجمه احمد شاملو اجرا می‌شود