فیلم | نماهنگ پیام رهبرانقلاب بمناسبت حادثه دلخراش معدن گلستان

سهم تئاتر از نمایشگاه کتاب تهران
نماهنگ پیام رهبرانقلاب بمناسبت حادثه دلخراش معدن گلستان را در ویدئوی زیر ببینید.

سهم تئاتر از نمایشگاه کتاب تهران