عضو مجلس خبرگان: طرح مساله رای حلال و حرام همانند تیغ دو لبه است

سلامتی مردم همدان را آبیاری زمینهای زراعی با فاضلاب تهدید می کند
ایرنا نوشت: نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مطرح شدن مسائلی مانند رای حلال و حرام در جامعه مانند تیغ دو لبه است و اگر درست مراقبت نشود ممکن است به اصل انتخابات ضربه بزند.

سلامتی مردم همدان را آبیاری زمینهای زراعی با فاضلاب تهدید می کند