ادعای جالب سخنگوی کاخ سفید درباره باب کورکر

سلاح مُهلک سپاه در برخورد با تروریست‌ها را ببینید و بشناسید
ایرنا نوشت: سخنگوی کاخ سفید با بالاگرفتن مناقشات لفظی میان ترامپ و باب کورکر، آشکارا این سناتور مخالف برجام را عامل پیروزی توافق نامه هسته ای و کسی توصیف کرد که برای این توافق نامه فرش قرمز انداخته است .

سلاح مُهلک سپاه در برخورد با تروریست‌ها را ببینید و بشناسید