فیلم | ماجرای چمدانی که جشنواره را تعطیل کرد

سقوط مصالح بر سر کارگر ساختمانی
امید معلم از متن و حواشی اتفاقات روز گذشته جشنواره کن و آخرین واکنش ها به فیلم ها و ماجرای چمدانی که جشنواره را تعطیل کرد گزارش می‌دهد.

سقوط مصالح بر سر کارگر ساختمانی