شریعتمداری: خصولتی‌ها را پس می‌گیریم

سرپرست اداره اوقاف خرم آباد: خدمت به موقوفات موجب سربلندی و گسترس سنت نبوی(ص) است
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت گفت:«آزادسازی نرخ ارز مدنظر مانیست؛هیچ کجای دنیا هم این اتفاق رخ نمی دهد.اگر هم مسئولیت را بر عهده بگیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن ارز فریاد خواهم زد».

سرپرست اداره اوقاف خرم آباد: خدمت به موقوفات موجب سربلندی و گسترس سنت نبوی(ص) است