فیلم | لوبیای سحرآمیز با محصولی به طول ۷۰ سانتی‌متر در یاسوج

سرلشکر صفوی: تجزیه عراق باعث جنگ و ناامنی طولانی می‌شود
یکی از کشاورزان یاسوجی با کشت لوبیای سحر آمیز برای اولین بار رکورد بلندترین لوبیای جهان را شکسته که می توان گفت این لوبیا سه برابر لوبیای معمولی طول دارد.

سرلشکر صفوی: تجزیه عراق باعث جنگ و ناامنی طولانی می‌شود