ایران حاضر به لغو تعرفه واردات گندم نشد

سردار تست پزشکی داد که برگردد!
تسنیم به نقل از تاس گزارش داد:وزارت کشاورزی روسیه اعلام کرد، ایران آماده اعطای امتیازات تعرفه ای در مورد گندم، نفت پالایش شده، آب معدنی و سیگار در چهارچوب منطقه تجارت آزاد ایجاد شده با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی نیست.

سردار تست پزشکی داد که برگردد!