۱۰۷ هزار دانشجو در دانشگاه‌های لرستان مشغول به تحصیل هستند

سرانه فضای سبز خرم آباد از ۳/۵ متربه ۷ متر افزایش می یابد
وزیر علوم و تحقیقات فناوری در خرم آباد گفت : تعداد ۱۰۷ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان لرستان مشغول به تحصیل هستند که از این بین ۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و مابقی در سایر دانشگاه‌ها قرار دارند.

سرانه فضای سبز خرم آباد از ۳/۵ متربه ۷ متر افزایش می یابد