امام جمعه اردبیل از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند

ساخت ۲ ایستگاه آتش‌نشانی جدید در اردبیل
دفتر امام جمعه اردبیل با صدور بیانیه‌ای حمایت از نامزدها در انتخابات را تکذیب کرد.

ساخت ۲ ایستگاه آتش‌نشانی جدید در اردبیل