رسوایی برای یک دروغ اقتصادی دیگر

رویکرد دولت، حرکت در مسیر شفاف ‌سازی مالی است
در حالی که برخی رسانه ها امروز از تعطیلی یک شرکت صنعتی خبر داده اند، پیگیری ها نشان می دهد که این کارخانه تاکنون دوبار تعطیل شده که هر دوبار در زمان دولت نهم و دهم بوده و هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد.

رویکرد دولت، حرکت در مسیر شفاف ‌سازی مالی است