جشن میلاد رسول مهربانی در سالمندان سنندج

رویکرد جدید فدراسیون در مورد سایر اسلحه ها قابل تقدیر است
جشن میلاد رسول مهربانی در سرای سالمندان سنندج به همت جمعی از سازمان های مردم نهاد و معاونت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان کردستان برگزار شد.

رویکرد جدید فدراسیون در مورد سایر اسلحه ها قابل تقدیر است