عکس | شجاعت کارگران در عکس روز نشنال جئوگرافیک

رونمایی از فبلت قلم دار جدید ال‌جی استایلو ۳ پلاس / عکس
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویر کارگرانی در ویتنام اختصاص یافته که شغل آن‌ها تمیز کردن شیشه ساختمان‌های بلند است. آن‌ها گاهی باید شیشه طبقه ۵۰ تا ۶۰ ساختمان‌ها را زیر آفتاب داغ تمیز کنند.

رونمایی از فبلت قلم دار جدید ال‌جی استایلو ۳ پلاس / عکس