بهترین و بدترین بورس‌های 2016

روسیه حاضر به تقسیم منطقه نفوذ در سوریه نخواهد شد
میانگین شاخص صنعت واوجونز عملکرد برجسته ای داشت؛ شلیک 14 درصدی و نزدیک شدن به 20 هزار واحد در پایان 2016 دستاورد این سال بود.

روسیه حاضر به تقسیم منطقه نفوذ در سوریه نخواهد شد