استفن والت: «دونالد ترامپ احمق» چه فکر کرده است؟

روزی که دورتموند زرد شد
استفن والت نظریه پرداز معروف روابط بین الملل دوبار از عبارت «دونالد ترامپ احمق» برای واکنش نشان دادن نسبت به تصورات او از روابط چین و کره شمالی استفاده کرد.

روزی که دورتموند زرد شد