تصاویر | بزرگ‌ترین آبشار طبیعی خاورمیانه در کوه‌‌های زاگرس

روزنامه های 5شنبه21 اردیبهشت96 چه تیترهایی دارند؟
آبشار شِوی بزرگ‌ترین آبشار طبیعی خاورمیانه در رشته‌کوه‌های زاگرس در دهستانی به همین نام از توابع شهرستان دزفول در استان خوزستان واقع شده است.

روزنامه های 5شنبه21 اردیبهشت96 چه تیترهایی دارند؟