اینفوگرافیک | تحولات جمعیت و خانوار ایران ۱۳۹۵-۱۳۶۵

در اینفوگرافیک زیر تحولات جمعیت و خانوار ایران ۱۳۹۵-۱۳۶۵ را می‌بینید.