اینفوگرافیک | دستاوردهای حوزه درمان در طرح تحول سلامت

روزنامه اعتماد: انتخابات خوب آن است که فردای انتخابات،فضای جامعه آرام باشد
در اینفوگرافیک زیر دستاوردهای حوزه درمان در طرح تحول سلامت را می‌بینید.

روزنامه اعتماد: انتخابات خوب آن است که فردای انتخابات،فضای جامعه آرام باشد