اینفوگرافیک | وضعیت مهاجرت به شهر و روستا در یک دهه گذشته

رقابت ایران و عربستان در صنعت پتروشیمی/ راهکار تهران برای مقابله با تهدیدات
در اینفوگرافیک زیر میزان مهاجرت به شهر و روستا در کشور از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ را می‌بینید.

رقابت ایران و عربستان در صنعت پتروشیمی/ راهکار تهران برای مقابله با تهدیدات