تراریخته؛ از سرطان‌زا بودن تا منتقل‌کننده ژن بیمار به انسان

رضا شاهرودی: علی‌منصور شایسته این رفتارها نبود
در حالی که در دو دهه گذشته در جهان یک تریلیون محصول تراریخته مصرف شده و گزارشی از پیامدهای منفی آن روی مصرف کنندگان گزارش نشده اما برخی در ایران معتقدند که مصرف این محصولات در ایران سبب رشد بیماری اوتیسم، آلزایمر و دیابت شده و حتی می‌تواند موجب افزایش بیماری سرطان شود.

رضا شاهرودی: علی‌منصور شایسته این رفتارها نبود