وزیر کشور هم منتقد نظام بانکی و اداری کشور شد /اشکال اساسی در هیچ معادله اقتصادی کشور وجود ندارد

رایزنی سفیر ایران در عراق با نوری‌مالکی
ایلنا نوشت: وزیر کشور اقتصاد مقاومتی را اولویت اصلی کشور دانست و گفت: نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنونی کشور با اقتصاد مقاومتی متناسب نبوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

رایزنی سفیر ایران در عراق با نوری‌مالکی