سلاح مُهلک سپاه در برخورد با تروریست‌ها را ببینید و بشناسید

رایزنی ترزا می با ترامپ درباره برجام
میزان نوشت:سلاح «فاتح» یک بار در سال 93 توسط سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه رونمایی شد و در سال 95 نیز با اعمال تغییراتی بر روی نمونه اولیه، دوباره نمایش داده شد.

رایزنی ترزا می با ترامپ درباره برجام