عکس | تصویر هوایی از بازار رضای مشهد در دهه ۵۰

راه‌یابی ۱۰ نمایش خیمه شب بازی به جشنواره آیینی و سنتی
در تصویر زیر بازار رضای مشهد در دهه ۵۰ را می‌بینید.

راه‌یابی ۱۰ نمایش خیمه شب بازی به جشنواره آیینی و سنتی