تمجید از لژیونرهای آینده فوتبال ایران!

رئیس ستاد انتخابات تهران به مردم: از برگزاری جشن‌هایی که باعث سوءاستفاده احتمالی شود بپرهیزید
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران عملکرد بازیکنانش در دیدار با کاستاریکا را ستایش کرد و گفت که آن‌ها ارائه‌گر بازی خوبی بوده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات تهران به مردم: از برگزاری جشن‌هایی که باعث سوءاستفاده احتمالی شود بپرهیزید