عکس دسته‌جمعی زنان چینی بر بلندای یک صخره

رئیس اجرایی امروز کشور به تماشای بازی تیم ملی نشست
در تصویر زیر گروهی از زنان چینی را مشاهده می‌کنید که لباس سنتی کشورشان را پوشیده و برای عکس گرفتن بر روی گذرگاهی در امتداد یک صخره قرار گرفته‌اند.

رئیس اجرایی امروز کشور به تماشای بازی تیم ملی نشست