فیلم حمایت سیدحسن خمینی از روحانی منتشر شد/به او اعتماد کنید/گمان مبر که به پایان رسید دور مغان

رئیسی: راه‌حل مشکل بیکاری را می‌دانیم
حجت الاسلام سید حسن خمینی گفت: همه ما برای یک بار دیگر به دولت آقای روحانی اعتماد کنیم. کارهایی را انجام داده‌اند و تا میانه راه آمده‌اند و بسیار مناسب است که اعتماد کنیم تا بتوانند به نتیجه مدنظرشان در کارهایشان برسند.

رئیسی: راه‌حل مشکل بیکاری را می‌دانیم