پخش «دژ ایمان» از رادیو نمایش

دیدار با علی‌اف نقطه پایان سفر روحانی به آستانه /بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی
از روز دوشنبه بیستم شهریور، پخش سریال رادیویی «دژ ایمان» از رادیو نمایش آغاز می‌شود.

دیدار با علی‌اف نقطه پایان سفر روحانی به آستانه /بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اسلامی