کشف یک محموله قاچاق وسایل دندانپزشکی توسط گمرک

دُرّ نایاب
ماموران گمرک بوشهر موفق به کشف یک محموله کالای قاچاق شدند.

دُرّ نایاب