زائران ایرانی حاضر در عراق از نگاه عکاس ارومیه‌ای

دومین الماس بزرگ صورتی جهان چند فروخته شد؟
این روزها زائران ایرانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی در کشور عراق حضور دارند که حمید اکبری عکاس ارومیه‌ای تصاویری از آنان تهیه کرده است.

دومین الماس بزرگ صورتی جهان چند فروخته شد؟

نصب تلگرام فارسی