وزیر دادگستری ترکیه به بازداشت بانکدار ارشد این کشور واکنش نشان داد

دولت ترامپ فروش سلاح به بحرین را از سر می‌گیرد
تسنیم نوشت: وزیر دادگستری ترکیه اقدام آمریکا در بازداشت یک بانکدار ارشد ترکیه ای را به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم های ایران، کاملا سیاسی ارزیابی کرده است.

دولت ترامپ فروش سلاح به بحرین را از سر می‌گیرد