فشار هواداران، مهاجم بدون تیم را ملی‌پوش کرد

دولتها همیشه زنجیره تولید و عرضه مرغ را خراب می‌کنند
مهاجم بدون تیم سوریه در لیست بازیکنان تیم‌ملی کشورش برای دیدار با ایران حضور دارد.

دولتها همیشه زنجیره تولید و عرضه مرغ را خراب می‌کنند

کانال تلگرام اکسین چنل