برگزاری جشن ملی صنعت چاپ در ۳۰ استان کشور

دورهمی «طلوع» به مناسبت روز پزشک
همزمان با برگزاری هفدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ، جشن روز ملی صنعت چاپ در ۳۰ استان کشور برگزار خواهد شد.

دورهمی «طلوع» به مناسبت روز پزشک