ورزش اکسیر جوانی/ نقش ورزش در به تاخیر انداختن عوارض پیری

دلیل ربوده شدن مرد پیانوفروش/متهم به آدم ربایی:با همسرم رابطه داشت،می خواستم ادبش کنم
ورزش یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامت روحی و جسمی افراد است اما در زندگی روزمره حتی در بند تفریح و خوش گذرانی هم ده دقیقه برا این اکسیر جوانی وقت هزینه نمی کنیم!ورزش و انعطاف بدن در زندگی روزمره هیچ هزینه ای از ما دریافت نمی کنند پس چرا خریدار اکسیر سلامتی نیستیم!

دلیل ربوده شدن مرد پیانوفروش/متهم به آدم ربایی:با همسرم رابطه داشت،می خواستم ادبش کنم