آمادگی شهرداری سقز برای مقابله با بحران

دلخوری رامین رضاییان وقت تعویض کار دستش می‌دهد؟
شهردار سقز با اشاره به بارش برف و احتمال آبگرفتگی، یخ زدگی و بروز مشکلاتی در معابر سطح شهر، از آمادگی کامل نیروهای خدمت رسان و سازمان های وابسته به شهرداری به همراه تجهیزات و خودروهای برف روب خبر داد.

دلخوری رامین رضاییان وقت تعویض کار دستش می‌دهد؟