مراسم نامگذاری بزرگراه آیت‌الله هاشمی روز جمعه برگزار می‌شود

دلایل یک نماینده برای دفاع از وزیر کار
ایلنا نوشت: مراسم تغییر نام بزرگراه نیایش به نام آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روز جمعه برگزار می‌شود.

دلایل یک نماینده برای دفاع از وزیر کار