پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات تعمیر ومرمت حمام تاریخی روستای بارده در استان چهارمحال وبختیاری

دغدغه «اجرای کامل طرح های کاربردی شهری» بازخوانی شد
مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان ازپیشرفت 80درصدی عملیات ومرمت حمام تاریخی روستای بارده با اعتباری بالغ بر190میلیون ریال خبر داد

دغدغه «اجرای کامل طرح های کاربردی شهری» بازخوانی شد

دانلود ایمو برای گوشی