بهره برداری از شش پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای در محمود آباد

دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در نور
در گرامیداشت هفته دولت در سال جاری شش پروژه عمرانی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان محمودآباد با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در نور