پرداخت تسهیلات 50میلیونی برای نوسازی خانه‌های بافت فرسوده شیراز

در صورت نبود منع قانونی درصدد ایجاد کمیسیون محیط زیست و سلامت در شورا هستیم
«خبرجنوب» نوشت: مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس از پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده استان، بدون محدودیت از نظر تعداد متقاضیان خبر داد.

در صورت نبود منع قانونی درصدد ایجاد کمیسیون محیط زیست و سلامت در شورا هستیم