المپیاکوس بدون انصاری‌فرد مساوی کرد

درخواست ولایتی از سازمان ملل متحد/محکومیت جنایات بودائیان میانمار علیه مسلمانان ازسوی آیت‌الله امینی
تیم فوتبال المپیاکوس در غیاب مهاجم ایرانی‌اش کاری از پیش نبرد.

درخواست ولایتی از سازمان ملل متحد/محکومیت جنایات بودائیان میانمار علیه مسلمانان ازسوی آیت‌الله امینی